top of page
2023-09-10 15.41.54.jpg

over 40 år med løft & transport

Egil Berge Transport

Egil Berge fra Sviland, startet i 1977 transport med en Volvo F86, 4x2 med krane, som gikk for Lastebilsentralen AL i Sandnes. Han kommer fra en familie hvor både far, søsken og svogere også sitter/satt bak rattet på en lastebil.

Neste bil ble en flott Volvo F87, 6x2 med en etter datiden meget stor kran, hele 19tm. Dette ble en bil som gjorde de tunge og store jobbene i distriktet.

I 1983 kom det som nesten revolusjonerte lastebilnæringen i distriktet, for første gang skulle det komme en 4-akslet kranbil, med hele 34tm Effer kran var den nesten dobbelt så stor som den til da største kranbilen i distriktet. Skepsisen var til tider stor fra andre i transportbransjen, men med denne bilen ble Egil Berge Transport ledende blant kranbilene i lang, lang tid - før andre turde å ta etter og kjøpe store kranbiler.

I denne tidsperioden ble også bilparken utvidet til å telle 5 biler, men på et senere tidspunkt ble den igjen redusert til 1 bil - da var bilen en FH12 8x2 med en Palfinger 60tm.

Harald Oanes #1204.jpg

Sviland Transport

Sviland Transport ble til da de 2 gode naboene fra Sviland, Willy Tjessem og Egil Berge valgte å starte et eget transportselskap til sammen, men hvor de også sto utenfor dette med hvert sitt personlige transportselskap.

Den første bilen som ble kjøpt inn til det nye selskapet var en Scania 112, også denne skulle være tilknyttet Lastebilsentralen AL, Sandnes. Og som de driftige karene fra Sviland de var, så ble påbygget bygget selv, og som sjåfør på bilen fikk de "lokket" Terje Unhjem tilbake - en sjåfør som tidligere hadde vært ansatt hos Egil Berge Transport.
Veien videre gikk fort, voldsomt fort... Og som tidligere, så bygget de ofte påbygg selv da nye biler ble kjøpt. Willy Tjessem er en oppfinner av rang, d.v.s. at han fant alltid nye og gode løsninger - og til slutt tok påbygg så mye tid, og interesse at han sammen med en kamerat startet påbygger-verkstedet WK Mekaniske. På denne tiden solgte han sin del av selskapet til Egil Berge.

Etter som tida gikk, ble Sviland Transport så pass store at de meldte seg ut av Lastebilsentralen AL, Sandnes - og det kom stadig flere lastebiler, samt større og større kranbiler. Terje Unhjem hoppet da ut av lastebilen og inn på kontoret som driftssjef.
I dag er Sviland Transport et ledende kranbilselskap i Norge, og har en fantastisk flott gjeng med ansatte...!

I 2020 flyttet vi inn i nye lokaler på Foss Eikeland i Sandnes, med moderne admin/personal og verkstedsbygg

Harald Oanes #1205.jpg
Harald Oanes #1206_edited.jpg

Familie-selskap

Sviland Transport er et heleiet transportselskap. Røttene er- og blir godt tatt vare på. Egil Berge er forsatt eier, og har fremdeles en travel arbeidsdag i selskapet, men den daglige driften har han overlatt til den ene sønnen, Pål Anders. Også den andre sønnen, Rolf Inge er svært aktiv i den daglige aktiviteten, hopper oppi de fleste biler, beltekran og vedlikehol..
I tillegg er Harald Oanes, svoger/onkel, med og hjelper til med marked & media, og har vært med i alle år siden Egil Berge Transport sin første lastebil.

Og selv om ikke Terje er familie, så er han nesten det med den lange fartstiden han har i selskapet, fremdeles som driftssjef.

Harald Oanes #1207.jpg
LANG erfaring - NY bilpark...

nøl ikke med å ta kontakt...

915 47 840

Fosseikeveien 19, 4323 Sandnes

send oss noen ord...

Takk! Melding mottatt.

  • Facebook Social Icon
bottom of page